சனி, 20 ஆகஸ்ட், 2016

காதல் செய்


ஆகாயம் தாங்காத மேகங்கள் இல்லை மேகங்கள் பொய்த்தால் ஈரங்கள் எங்கே? வலிகளை சுமக்கின்ற காதல்கள் தானே புதுமைகள் சொல்லும் புரட்சிகள் மூட்டும் வலிகளை ஏற்று தோள்களில் தாங்கு மேகத்தை போன்று தூரத்தில் இல்லை காதலின் வெற்றி கைக்கெட்டும் நீளம்..

வெள்ளி, 19 ஆகஸ்ட், 2016

எதிர்காலம்

நாளையிளந்த சின்ன பூக்கள் 
நாட்டையாளுமாம் 
என்று கூவிக்கூவியே 
நாட்டை கூறு போடுறார் 
என்று தீரும் பொய்முகங்கள் 
போடும் கூத்துக்கள் 
அன்று பொழியும் இங்கு வந்து
மாரிமேகங்கள்!